Επιτυχόντες Εξετάσεων 2022 – 2023

Επιτυχόντες Αγγλικών 2022 – 2023
Πλήθος επιτυχόντων: 29 – Ποσοστό επιτυχίας: 100% με την πρώτη

Λόγω Προσωπικών Δεδομένων δεν εμφανίζονται ονοματεπώνυμα αλλά ο Αριθμός Μητρώου κάθε υποψήφιου

Α. Μ. Υποψηφίου

Ημερομηνία

Τίτλος πιστοποιητικού
και επίπεδο

295070

21/1/2023

LRN – B2

295071

21/1/2023

LRN – B2

295072

21/1/2023

LRN – B2

295073

21/1/2023

LRN – B2

295074

21/1/2023

LRN – C2

295075

21/1/2023

LRN – C2

295076

21/1/2023

LRN – C2

295077

21/1/2023

LRN – C2

295078

21/1/2023

LRN – C2

295079

21/1/2023

LRN – C2

295080

21/1/2023

LRN – C2

295086

21/1/2023

LRN – C2

296283

21/1/2023

LRN – C2

296284

21/1/2023

LRN – C2

296285

21/1/2023

LRN – B2

296721

21/1/2023

LRN – C2

297451

21/1/2023

LRN – C2

299941

21/1/2023

LRN – C2

300666

21/1/2023

LRN – C2

300725

21/1/2023

LRN – B2

301326

21/1/2023

LRN – B2

303228

21/1/2023

LRN – C2

329250

10/6/2023

LRN – C2

329255

10/6/2023

LRN – C2

329259

10/6/2023

LRN – C2

329244

10/6/2023

LRN – C2

329264

10/6/2023

LRN – C2

329795

10/6/2023

LRN – C2

334433

10/6/2023

LRN – C2

error: Ο ιστότοπος λέει: Μη επιτρεπτή ενέργεια! - All Rights Reserved - Κέντρο Ξένων Γλωσσών Β. Γκάζα © 2023