Κέντρο Ξένων Γλωσσών Β. Γκάζα

Αποτελέσματα εξέτασης 20/11/2021

Παρακάτω εμφανίζονται τα αποτελέσματα της εξέτασης με κωδικό 61265 που διενεργήθηκε το Σάββατο 20/11/2021 στο Κέντρο μας.

Α. Μ. Υποψηφίου Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμός Αποτέλεσμα
123496 EXCEL 93 Επιτυχία
123058 WINDOWS 83 Επιτυχία
111119 WINDOWS 87 Επιτυχία
123059 WINDOWS 90 Επιτυχία
123057 WINDOWS 80 Επιτυχία
123496 INTERNET – OUTLOOK 70 Επιτυχία
123058 INTERNET – OUTLOOK 83 Επιτυχία
111119 INTERNET – OUTLOOK 73 Επιτυχία
123059 INTERNET – OUTLOOK 90 Επιτυχία
123057 INTERNET – OUTLOOK 87 Επιτυχία
110976 WORD 97 Επιτυχία
111261 WORD 90 Επιτυχία
122159 WORD 97 Επιτυχία
123191 WORD 90 Επιτυχία
123209 WORD 87 Επιτυχία
110976 EXCEL 100 Επιτυχία
111261 EXCEL 93 Επιτυχία
122159 EXCEL 87 Επιτυχία
123191 EXCEL 90 Επιτυχία
123209 EXCEL 87 Επιτυχία
110976 INTERNET – OUTLOOK 93 Επιτυχία
111261 INTERNET – OUTLOOK 90 Επιτυχία
122159 INTERNET – OUTLOOK 80 Επιτυχία
123191 INTERNET – OUTLOOK 97 Επιτυχία
123209 INTERNET – OUTLOOK 80 Επιτυχία
123210 WORD 90 Επιτυχία
123307 WORD 97 Επιτυχία
123527 WORD 100 Επιτυχία
123379 WORD 97 Επιτυχία
123380 WORD 87 Επιτυχία
123210 EXCEL 100 Επιτυχία
123307 EXCEL 93 Επιτυχία
123527 EXCEL 93 Επιτυχία
123379 EXCEL 93 Επιτυχία
123380 EXCEL 90 Επιτυχία
123210 INTERNET – OUTLOOK 90 Επιτυχία
123307 INTERNET – OUTLOOK 73 Επιτυχία
123527 INTERNET – OUTLOOK 80 Επιτυχία
123379 INTERNET – OUTLOOK 93 Επιτυχία
123380 INTERNET – OUTLOOK 97 Επιτυχία
123554 WORD 97 Επιτυχία
112229 WORD 97 Επιτυχία
123628 WORD 87 Επιτυχία
122891 WORD 87 Επιτυχία
123646 WORD 97 Επιτυχία
123554 EXCEL 100 Επιτυχία
112229 EXCEL 97 Επιτυχία
123628 EXCEL 90 Επιτυχία
122891 EXCEL 73 Επιτυχία
123646 EXCEL 100 Επιτυχία
123554 INTERNET – OUTLOOK 93 Επιτυχία
112229 INTERNET – OUTLOOK 87 Επιτυχία
123628 INTERNET – OUTLOOK 73 Επιτυχία
122891 INTERNET – OUTLOOK 73 Επιτυχία
123646 INTERNET – OUTLOOK 93 Επιτυχία
110964 WORD 80 Επιτυχία
111281 WORD 97 Επιτυχία
122890 WORD 87 Επιτυχία
123556 WORD 77 Επιτυχία
123681 WORD 83 Επιτυχία
110964 EXCEL 83 Επιτυχία
111281 EXCEL 97 Επιτυχία
122890 EXCEL 87 Επιτυχία
123556 EXCEL 73 Επιτυχία
123681 EXCEL 83 Επιτυχία
110964 INTERNET – OUTLOOK 73 Επιτυχία
111281 INTERNET – OUTLOOK 87 Επιτυχία
122890 INTERNET – OUTLOOK 77 Επιτυχία
123556 INTERNET – OUTLOOK 77 Επιτυχία
123681 INTERNET – OUTLOOK 73 Επιτυχία