Κέντρο Ξένων Γλωσσών Β. Γκάζα

Αποτελέσματα εξέτασης 22/11/2021

Παρακάτω εμφανίζονται τα αποτελέσματα της εξέτασης με κωδικό 61306 που διενεργήθηκε την Δευτέρα 22/11/2021 στο Κέντρο μας.

Α. Μ. Υποψηφίου Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμός Αποτέλεσμα
123586 WORD 87 Επιτυχία
123474 WORD 97 Επιτυχία
111120 POWERPOINT 83 Επιτυχία
123586 EXCEL 80 Επιτυχία
123474 EXCEL 83 Επιτυχία
123586 INTERNET – OUTLOOK 70 Επιτυχία
123474 INTERNET – OUTLOOK 73 Επιτυχία