Παρουσίαση Πιστοποιήσεων

Στο εξεταστικό μας κέντρο μπορείτε να λάβετε μέρος σε εξετάσεις για την απόκτηση οποιουδήποτε από τα ακόλουθα σχήματα πιστοποίησης. Επιλέξτε από τα παρακάτω πιστοποιητικά, αυτό που σας ενδιαφέρει, για να δείτε περισσότερες πληροφορίες (π.χ. ύλη, κόστος κλπ).

Informatics Certified Basic User (ICBU)
Απευθύνεται σε όλους εκείνους τους υποψήφιους, που επιθυμούν σε πολύ σύντομο χρόνο, δίνοντας 3 ενότητες μαζί, σε 1 εξεταστική ώρα, να αποκτήσουν πιστοποίηση πληροφορικής αναγνωρισμένη από το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Κόστος

Κάρτα Εξετάσεων: Δωρεάν

Εξέταση ανά Ενότητα: €20

Έκδοση Πιστοποιητικού: €25

Ενότητες

Επεξεργασία Κειμένου (Word)

Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)

Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet - Outlook)

Παρουσιάσεις (PowerPoint)

Βάσεις Δεδομένων (Access)

Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων (Windows)

Λογισμικό

Η εξέταση πραγματοποιείται στις εκδόσεις Office 2019 και Windows 10

Ασκήσεις και Διάρκεια

Word - 17 ασκήσεις, 17 λεπτά

Excel - 14 ασκήσεις, 14 λεπτά

Internet - Outlook - 24 ασκήσεις, 24 λεπτά

PowerPoint - 23 ασκήσεις, 25 λεπτά

Access - 20 ασκήσεις, 25 λεπτά

Windows - 18 ασκήσεις, 18 λεπτά

Ποσοστό επιτυχίας

70% ανά ενότητα

Εξεταστέα Ύλη

Syllabus

Certified Computer User (CCU)
Το CCU είναι μια πιστοποίηση επίσημα αναγνωρισμένη από το Ελληνικό κράτος (ΕΟΠΠΕΠ) για χρήση σε ΑΣΕΠ - δημόσιο, όπως επίσης από τον ιδιωτικό τομέα και το εξωτερικό (ΕΣΥΔ) - ISO/IEC 17024:2012. Απευθύνεται σε επαγγελματίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, σε εργαζόμενους και ανέργους, καθώς και σε φοιτητές και μαθητές. Αποτελεί, δηλαδή, μια πιστοποίηση η οποία είναι αναγκαία για το κοινωνικό σύνολο.

Κόστος

Κάρτα Εξετάσεων: €25

Εξέταση ανά Ενότητα: €20

Έκδοση Πιστοποιητικού: €25

Ενότητες

Επεξεργασία Κειμένου (Word)

Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)

Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet - Outlook)

Παρουσιάσεις (PowerPoint)

Βάσεις Δεδομένων (Access)

Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων (Windows)

Λογισμικό

Η εξέταση πραγματοποιείται στις εκδόσεις Office 2019 και Windows 10

Ασκήσεις και Διάρκεια

Word - 30 ασκήσεις, 45 λεπτά

Excel - 30 ασκήσεις, 45 λεπτά

Internet - Outlook - 30 ασκήσεις, 45 λεπτά

PowerPoint - 30 ασκήσεις, 45 λεπτά

Access - 30 ασκήσεις, 45 λεπτά

Windows - 30 ασκήσεις, 45 λεπτά

Βασικές Έννοιες Πληροφορικής - 30 ασκήσεις, 45 λεπτά

Ποσοστό επιτυχίας

70% ανά ενότητα

Εξεταστέα Ύλη

Syllabus

Certification Proficiency in IT Skills (CPIT)
Το CPIT απευθύνεται σε επαγγελματίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, σε εργαζόμενους και ανέργους καθώς και σε φοιτητές και μαθητές. Αποτελεί, δηλαδή, μια πιστοποίηση η οποία είναι αναγκαία για το κοινωνικό σύνολο σε προηγμένες δεξιότητες και δίνει πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας και σε όσους η σουίτα του MS Office είναι ένα καθημερινό εργαλείο. Η εξεταστέα ύλη της πιστοποίησης είναι πλήρως εναρμονισμένη με την εξεταστέα ύλη του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

 

Κόστος

Κάρτα Εξετάσεων: €70

Εξέταση ανά Ενότητα: €35

Έκδοση Πιστοποιητικού: €30

Ενότητες

Επεξεργασία Κειμένου (Word)

Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)

Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet - Outlook)

Παρουσιάσεις (PowerPoint)

Βάσεις Δεδομένων (Access)

Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων (Windows)

Λογισμικό

Η εξέταση πραγματοποιείται στις εκδόσεις Office 2019 και Windows 10

Ασκήσεις και Διάρκεια

40 ασκήσεις, 60 λεπτά ανά Ενότητα

Ποσοστό επιτυχίας

70% ανά ενότητα

Syllabus

Microsoft Office Specialist (MOS)
Αποτελεί το πρώτο παγκόσμιο πρότυπο παραγωγικότητας και γνώσης των εφαρμογών Microsoft® Office. Η πιστοποίηση M.O.S. είναι απόλυτα εναρμονισμένη με το "Νέο Ευρωπαΐκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης" (ECVET), δίνοντας στον κάτοχό του το πλεονέκτημα να μεταφέρει πιστωτικές μανάδες σε περισσότερα από 1800 πανεπιστήμια και κολέγια παγκοσμίως. Επίσης, η πιστοποίηση M.O.S. αποδεικνύει την υψηλή απόδοση του χρήστη στις εφαρμογές του Microsoft® Office και αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο για την επαγγελματική εξέλιξη  και σταδιοδρομία του σε όλους ανεξεραίτως τους επαγγελματικούς τομείς.

 

Κόστος

Κάρτα Εξετάσεων: Δωρεάν

Εξέταση ανά Ενότητα: €65

Εξέταση ανά Ενότητα με δυνατότητα επανεξέτασης: €75

Πακέτο πέντε (5) εξετάσεων με δυνατότητα πέντε (5) δωρεάν επανεξετάσεων: €260

Έκδοση Πιστοποιητικού: Δωρεάν

Ενότητες

Επεξεργασία Κειμένου (Word)

Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)

Υπηρεσίες Διαδικτύου (Outlook)

Παρουσιάσεις (PowerPoint)

Βάσεις Δεδομένων (Access)

Λογισμικό

Μπορείτε να επιλέξετε να εξεταστείτε ανάμεσα στην Ελληνική ή την Αγγλική έκδοση του Office 2019 σε Word, Excel και PowerPoint. Στο Outlook και στο Access η εξέταση γίνεται μόνο στην Αγγλική έκδοση.

Ασκήσεις και Διάρκεια

Σε κάθε ενότητα θα πρέπει να ολοκληρωθούν μια σειρά εργασιών εντός 50 λεπτών.

Ποσοστό επιτυχίας

70% ανά ενότητα

Εξεταστέα ύλη

Syllabus

Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
Η πιστοποίηση Microsoft® Office Specialist (M.O.S.) αποτελεί το πρώτο παγκόσμιο πρότυπο παραγωγικότητας και γνώσης των εφαρμογών Microsoft® Office 2013. Για την απόδειξη γνώσεων σε ανώτερο επίπεδο οι υποψήφιοι μπορούν να δώσουν τις ενότητες Ms Word και Ms Excel σε αναβαθμισμένο επίπεδο για καλύτερη επικύρωση των δεξιοτήτων τους. Επίσης, έτσι ανοίγεται ο δρόμος για την απόκτηση του ανώτατου πιστοποιητικού, του Microsoft Office Specialist MASTER το οποίο ζητείται από καταξιωμένα πανεπιστήμια και οργανισμούς παγκοσμίως.

 

Κόστος

Κάρτα Εξετάσεων: Δωρεάν

Εξέταση ανά Ενότητα: €65

Εξέταση ανά Ενότητα με δυνατότητα επανεξέτασης: €75

Έκδοση Πιστοποιητικού: Δωρεάν

Ενότητες

Επεξεργασία Κειμένου (Word)

Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)

Λογισμικό

Η εξέταση πραγματοποιείται στην Αγγλική έκδοση του Office 2019

Ασκήσεις και Διάρκεια

Σε κάθε ενότητα θα πρέπει να ολοκληρωθούν μια σειρά εργασιών εντός 50 λεπτών.

Ποσοστό επιτυχίας

70% ανά ενότητα

Εξεταστέα ύλη

Syllabus

Διαθεματική ACTA MOS
Η πιστοποίηση ACTA MOS δίνεται για επικύρωση δημοσίου, εφόσον έχετε εξεταστεί και επιτύχει στις εξετάσεις Microsoft Office Specialist μετά την 1/1/2006 και επιθυμείτε να καταθέσετε την πιστοποίηση στο ΑΣΕΠ ή το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Κόστος

Κάρτα Εξετάσεων: Δωρεάν

Εξέταση για τρεις ενότητες και δωρεάν επανεξέταση: €30

Έκδοση Πιστοποιητικού: Δωρεάν

Ενότητες

Επεξεργασία Κειμένου (Word)

Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)

Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet - Outlook)

Παρουσιάσεις (PowerPoint)

Βάσεις Δεδομένων (Access)

Λογισμικό

Η εξέταση πραγματοποιείται στις εκδόσεις Office 2019

Ασκήσεις και Διάρκεια

Word - 17 ασκήσεις, 17 λεπτά

Excel - 14 ασκήσεις, 14 λεπτά

Internet - Outlook - 24 ασκήσεις, 24 λεπτά

PowerPoint - 23 ασκήσεις, 25 λεπτά

Access - 20 ασκήσεις, 25 λεπτά

Ποσοστό επιτυχίας

70% ανά ενότητα

Εξεταστέα Ύλη

Syllabus

Internet and Computing Core Certification (IC3)
Αποτελεί το μοναδικό παγκόσμιο πρότυπο γνώσεων υπολογιστών και Internet, καθώς η πιστοποίηση IC3 ακολουθεί ακριβώς τις ίδιες διαδικασίες και προδιαγραφές εξετάσεων σε όλες τις χώρες του κόσμου.
 

Κόστος

Κάρτα Εξετάσεων: Δωρεάν

Εξέταση ανά Ενότητα: €55

Εξέταση ανά Ενότητα με δυνατότητα επανεξέτασης: €65

Πακέτο τριων (3) εξετάσεων με δυνατότητα τριων(3) δωρεάν επανεξετάσεων: €170

Έκδοση Πιστοποιητικού: Δωρεάν

Ενότητες

Key Applications

Computing Fundamentals

Living Online

Λογισμικό

Μπορείτε να εξεταστείτε στην Αγγλική έκδοση του Office 2019.

Ποσοστό επιτυχίας

70% ανά ενότητα

Εξεταστέα ύλη

Syllabus

Διαθεματική ACTA IC3
Η πιστοποίηση ACTA IC3 δίνεται για επικύρωση δημοσίου, εφόσον έχετε εξεταστεί και επιτύχει στις εξετάσεις Internet and Computing Core Certification (IC3) μετά την 1/1/2006 και επιθυμείτε να καταθέσετε την πιστοποίηση στο ΑΣΕΠ ή το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Κόστος

Κάρτα Εξετάσεων: Δωρεάν

Εξέταση για τρεις ενότητες και δωρεάν επανεξέταση: €30

Έκδοση Πιστοποιητικού: Δωρεάν

Ενότητες

Επεξεργασία Κειμένου (Word)

Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)

Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet - Outlook)

Παρουσιάσεις (PowerPoint)

Λογισμικό

Η εξέταση πραγματοποιείται στις εκδόσεις Office 2019 και Windows 10

Ασκήσεις και Διάρκεια

Word - 17 ασκήσεις, 17 λεπτά

Excel - 14 ασκήσεις, 14 λεπτά

Internet - Outlook - 24 ασκήσεις, 24 λεπτά

PowerPoint - 23 ασκήσεις, 25 λεπτά

Ποσοστό επιτυχίας

70% ανά ενότητα

Εξεταστέα Ύλη

Syllabus

error: Ο ιστότοπος λέει: Μη επιτρεπτή ενέργεια! - All Rights Reserved - Κέντρο Ξένων Γλωσσών Β. Γκάζα © 2023