Εξεταστικό Κέντρο

Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουνίου – Ιουλίου 2023

 • Σάββατο 3 Ιουνίου 2023 – ΠρόγραμμαΑποτελέσματα
 • Σάββατο 10 Ιουνίου 2023 – Γενική ώρα έναρξης: 11:00
 • Σάββατο 17 Ιουνίου 2023 – Γενική ώρα έναρξης: 11:00
 • Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 – Γενική ώρα έναρξης: 10:00
 • Σάββατο 24 Ιουνίου 2023 – Γενική ώρα έναρξης: 11:00
 • Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023 – Γενική ώρα έναρξης: 10:00
 • Σάββατο 1 Ιουλίου 2023 – Γενική ώρα έναρξης: 11:00
 • Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023 – Γενική ώρα έναρξης: 10:00
 • Σάββατο 8 Ιουλίου 2023 – Γενική ώρα έναρξης: 11:00
 • Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023 – Γενική ώρα έναρξης: 10:00
 • Σάββατο 15 Ιουλίου 2023 – Γενική ώρα έναρξης: 11:00
 • Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023 – Γενική ώρα έναρξης: 10:00
 • Σάββατο 22 Ιουλίου 2023 – Γενική ώρα έναρξης: 11:00
 • Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023 – Γενική ώρα έναρξης: 10:00
 • Σάββατο 29 Ιουλίου 2023 – Γενική ώρα έναρξης: 11:00
 • Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023 – Γενική ώρα έναρξης: 10:00

Εξετάσεις στην Θεσσαλονίκη: κάθε Τετάρτη και Παρασκευή.

Γενική ώρα έναρξης εξετάσεων Θεσσαλονίκης: 12:00.
Οι εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη επιβαρύνονται με 15€ κόστος
επιτήρησης ανά εξεταστική ώρα.

Όροι Συμμετοχής στις Εξετάσεις

 • Για να πραγματοποιηθεί μια εξέταση, θα πρέπει να έχουν δηλώσει συμμετοχή σε αυτή τουλάχιστον δύο (2) υποψήφιοι. Οι εξετάσεις που εμφανίζονται σε αγκύλη είναι συμπληρωματικές. Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Β. Γκάζα δεν εγγυάται τη διεξαγωγή τους.

 • Η ώρα Έναρξης αφορά το σύνολο της εξέτασης. Καθώς οι εξετάσεις γίνονται ανά πέντε (5) άτομα, ενημερώνεστε για την ακριβή ώρα εξέτασης 24 ώρες πριν την εξέταση. Οι υποψήφιοι που προσέρχονται στην Αθήνα από εκτός νομού περιοχές, εξετάζονται κατά προτεραιότητα. Ακολουθούν οι ωριαίες εξετάσεις και στη συνέχεια οι διαθεματικές, σε όλες τις περιπτώσεις κατά Αριθμό Μητρώου Υποψηφίου σε αύξουσα σειρά.

 • Αιτήσεις συμμετοχής σε εξέταση γίνονται αποδεκτές, μόνο εφόσον συνοδεύονται από απόδειξη εξόφλησης και έχουν υποβληθεί τουλάχιστον 24 ώρες (1 εργάσιμη μέρα) πριν την έναρξη της εξέτασης, εφόσον πρόκειται η εξέταση να γίνει στην Αθήνα ή τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν την εξέταση, εφόσον πρόκειται η εξέταση να γίνει στη Θεσσαλονίκη. Εργάσιμες μέρες για το εξεταστικό κέντρο θεωρούνται οι Δευτέρα έως και Παρασκευή με εξαίρεση τις επίσημες αργίες.

 • Ειδικά για τις εξετάσεις που διενεργούνται Σάββατο: α) οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν σταλεί το αργότερο έως την Πέμπτη το απόγευμα στις 20:00 και β) σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν έχει δηλώσει συμμετοχή στην εξέταση έως πέντε (5) μέρες πριν (δηλαδή έως Δευτέρα στις 13:00), τότε ακυρώνονται.

 • Ειδικά για τις εξετάσεις που διενεργούνται Δευτέρα: α) οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν σταλεί το αργότερο έως την Παρασκευή το μεσημέρι στις 13:00 και β) σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν έχει δηλώσει συμμετοχή στην εξέταση έως πέντε (5) μέρες πριν (δηλαδή έως Τετάρτη στις 13:00), τότε ακυρώνονται.

 • Για να εγκριθεί η αίτηση εξέτασης θα πρέπει η πληρωμή να έχει φανεί στην τράπεζα.

 • Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν εγκρίνονται.

 • Ακύρωση συμμετοχής σε εξέταση γίνεται μέχρι 120 ώρες (5 μέρες) πριν την έναρξη της εξέτασης. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας συμμετοχή σε εξέταση δεν δύναται να ακυρωθεί. Απουσία από εξέταση δεν δικαιολογείται, με εξαίρεση την περίπτωση ασθένειας, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος θα προσκομίσει στο εξεταστικό κέντρο βεβαίωση ιατρού, από την οποία προκύπτει αντικειμενική αδυναμία προσέλευσης, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη διεξαγωγή της εξέτασης.

 • Αιτήσεις συμμετοχής ή ακύρωσης γίνονται μόνο με γραπτό e-mail τις εργάσιμες μέρες. Εργάσιμες μέρες για το εξεταστικό κέντρο θεωρούνται οι Δευτέρα έως και Παρασκευή με εξαίρεση τις επίσημες αργίες.

 • Παρέχεται εγγύηση επιτυχίας στις εξετάσεις: Σε περίπτωση μη επιτυχίας με βαθμολογία από 50% έως 69% (αστοχία) κατά την πρώτη συμμετοχή στην εξέταση, ο εξεταζόμενος μπορεί να επανεξεταστεί χωρίς επιπλέον κόστος. Εξαιρούνται οι εξετάσεις Certiport.

Για να εξεταστείτε

 1. Εγγράφεστε συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ και εξοφλείτε το κόστος διατραπεζικά (Τράπεζα: Πειραιώς, Δικαιούχος: Γκάζα Βασιλική, IBAN: GR86 0172 0910 0050 9108 7425 294, Αρ. Λογ.: 5091-087425-294). Το ποσό εξοφλείται εφάπαξ με απλή κατάθεση ή με e-banking. Στην αιτιολογία βάλτε το ονοματεπώνυμό σας.
 2. Μας ενημερώνετε για την επιθυμητή ημερομηνία εξέτασης και τις ενότητες που θέλετε να δώσετε με γραπτό e-mail στο info.exams.gaza@gmail.com ή μέσω της Φόρμας Εξυπηρέτησης Πελατών.
error: Ο ιστότοπος λέει: Μη επιτρεπτή ενέργεια! - All Rights Reserved - Κέντρο Ξένων Γλωσσών Β. Γκάζα © 2023