Κέντρο Ξένων Γλωσσών Β. Γκάζα

Εξεταστικό Κέντρο

Πρόγραμμα Εξετάσεων Αθήνας Δεκεμβρίου 2021 – Ιανουαρίου 2022

 1. Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021 – ΠρόγραμμαΑποτελέσματα
 2. Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021 – Γενική ώρα έναρξης: 11:00
 3. Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 – Γενική ώρα έναρξης: 10:00
 4. Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021 – Γενική ώρα έναρξης: 11:00
 5. Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 – Γενική ώρα έναρξης: 10:00
 6. Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021 – Γενική ώρα έναρξης: 17:00
 7. Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2022 – Γενική ώρα έναρξης: 17:00
 8. Σάββατο 8 Ιανουαρίου 2022 – Γενική ώρα έναρξης: 11:00
 9. [Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022 – Γενική ώρα έναρξης: 10:00]
 10. Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022 – Γενική ώρα έναρξης: 11:00
 11. [Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 – Γενική ώρα έναρξης: 10:00]
 12. Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022 – Γενική ώρα έναρξης: 11:00
 13. [Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 – Γενική ώρα έναρξης: 10:00]
 14. Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022 – Γενική ώρα έναρξης: 11:00
 15. [Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 – Γενική ώρα έναρξης: 10:00]

Εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη: κάθε Παρασκευή μεσημέρι.

Όροι Συμμετοχής στις Εξετάσεις

 • Οι εξετάσεις που εμφανίζονται σε αγκύλη είναι συμπληρωματικές. Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Β. Γκάζα δεν εγγυάται τη διεξαγωγή τους.

 • Η ώρα Έναρξης αφορά το σύνολο της εξέτασης. Καθώς οι εξετάσεις γίνονται ανά πέντε (5) άτομα, ενημερώνεστε για την ακριβή ώρα εξέτασης 24 ώρες πριν την εξέταση. Οι υποψήφιοι που προσέρχονται από εκτός νομού περιοχές, εξετάζονται κατά προτεραιότητα. Ακολουθούν οι ωριαίες εξετάσεις και στη συνέχεια οι διαθεματικές, σε όλες τις περιπτώσεις κατά Αριθμό Μητρώου Υποψηφίου σε αύξουσα σειρά.

 • Αιτήσεις συμμετοχής σε εξέταση γίνονται αποδεκτές μόνο εφόσον συνοδεύονται από απόδειξη εξόφλησης και έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 24 ώρες (1 εργάσιμη μέρα) πριν την έναρξη της εξέτασης. Εργάσιμες μέρες για το εξεταστικό κέντρο θεωρούνται οι Δευτέρα έως και Παρασκευή με εξαίρεση τις επίσημες αργίες.

 • Ειδικά για τις εξετάσεις που διενεργούνται Σάββατο οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν σταλεί το αργότερο έως την Πέμπτη το απόγευμα στις 20:00.

 • Ειδικά για τις εξετάσεις που διενεργούνται Δευτέρα οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν σταλεί το αργότερο έως το Σάββατο το μεσημέρι στη 13:00, ωστόσο αν δεν έχουν καμία συμμετοχή έως την Παρασκευή στη 13:00, τότε ακυρώνονται.

 • Για να εγκριθεί η αίτηση εξέτασης θα πρέπει η πληρωμή να έχει φανεί στην τράπεζα.

 • Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν εγκρίνονται.

 • Ακύρωση συμμετοχής σε εξέταση γίνεται μέχρι 48 ώρες (2 εργάσιμες μέρες) πριν την έναρξη της εξέτασης.

 • Αιτήσεις συμμετοχής ή ακύρωσης γίνονται μόνο με γραπτό e-mail τις εργάσιμες μέρες. Εργάσιμες μέρες για το εξεταστικό κέντρο θεωρούνται οι Δευτέρα έως και Παρασκευή με εξαίρεση τις επίσημες αργίες.

 • Για να εξεταστείτε στη Θεσσαλονίκη η αίτηση θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιμες πριν την επιθυμητή ημερομηνία.

 • Οι εξεταζόμενοι που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης τελευταίου εξαμήνου, εισέρχονται μόνο με επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) που έχει διενεργηθεί έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (Rapid test ή PCR test) που έχει διενεργηθεί έως και σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο ή τον γονέα/κηδεμόνα του αν πρόκειται για ανήλικο. Η δαπάνη του διαγνωστικού ελέγχου βαρύνει τον εξεταζόμενο.
 • Παρέχεται εγγύηση επιτυχίας στις εξετάσεις: Σε περίπτωση μη επιτυχίας με βαθμολογία από 50% έως 69% (αστοχία) κατά την πρώτη συμμετοχή στην εξέταση, ο εξεταζόμενος μπορεί να επανεξεταστεί χωρίς επιπλέον κόστος. Εξαιρούνται οι εξετάσεις Certiport.

 

Για να εξεταστείτε

 1. Εγγράφεστε συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ και εξοφλείτε το κόστος διατραπεζικά (Τράπεζα: Πειραιώς, Δικαιούχος: Γκάζα Βασιλική, IBAN: GR86 0172 0910 0050 9108 7425 294, Αρ. Λογ.: 5091-087425-294). Το ποσό εξοφλείται εφάπαξ με απλή κατάθεση ή με e-banking. Στην αιτιολογία βάλτε το ονοματεπώνυμό σας.
 2. Μας ενημερώνετε για την επιθυμητή ημερομηνία εξέτασης και τις ενότητες που θέλετε να δώσετε με γραπτό e-mail στο info.exams.gaza@gmail.com ή μέσω της Φόρμας Εξυπηρέτησης Πελατών.