Κέντρο Ξένων Γλωσσών Β. Γκάζα

Εξεταστικό Κέντρο

Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιανουαρίου – Ιουνίου 2021

 1. Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021 – Γενική ώρα έναρξης: 11:00
 2. Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021 – Γενική ώρα έναρξης: 11:00
 3. Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2021 – Γενική ώρα έναρξης: 11:00
 4. Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021 – Γενική ώρα έναρξης: 11:00
 5. Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021 – Γενική ώρα έναρξης: 11:00
 6. Σάββατο 6 Μαρτίου 2021 – Γενική ώρα έναρξης: 11:00
 7. Σάββατο 13 Μαρτίου 2021 – Γενική ώρα έναρξης: 11:00
 8. Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 – Γενική ώρα έναρξης: 11:00
 9. Σάββατο 27 Μαρτίου 2021 – Γενική ώρα έναρξης: 11:00
 10. Σάββατο 3 Απριλίου 2021 – Γενική ώρα έναρξης: 11:00
 11. Σάββατο 10 Απριλίου 2021 – Γενική ώρα έναρξης: 11:00
 12. Σάββατο 17 Απριλίου 2021 – Γενική ώρα έναρξης: 11:00
 13. Σάββατο 24 Απριλίου 2021 – Γενική ώρα έναρξης: 11:00
 14. Σάββατο 8 Μαΐου 2021 – Γενική ώρα έναρξης: 11:00
 15. Σάββατο 15 Μαΐου 2021 – Γενική ώρα έναρξης: 11:00
 16. Σάββατο 22 Μαΐου 2021 – Γενική ώρα έναρξης: 11:00
 17. Σάββατο 29 Μαΐου 2021 – Γενική ώρα έναρξης: 11:00
 18. Σάββατο 5 Ιουνίου 2021 – Γενική ώρα έναρξης: 11:00
 19. Σάββατο 12 Ιουνίου 2021 – Γενική ώρα έναρξης: 11:00
 20. Σάββατο 19 Ιουνίου 2021 – Γενική ώρα έναρξης: 11:00
 21. Σάββατο 26 Ιουνίου 2021 – Γενική ώρα έναρξης: 11:00

Όροι Συμμετοχής στις Εξετάσεις

 • Οι εξετάσεις που εμφανίζονται σε αγκύλη είναι συμπληρωματικές. Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Β. Γκάζα δεν εγγυάται τη διεξαγωγή τους.

 • Η ώρα Έναρξης αφορά το σύνολο της εξέτασης. Καθώς οι εξετάσεις γίνονται ανά πέντε (5) άτομα, ενημερώνεστε για την ακριβή ώρα εξέτασης 24 ώρες πριν την εξέταση. Οι ωριαίες εξετάσεις εξετάζονται κατά προτεραιότητα και ακολουθούν οι διαθεματικές κατά Αριθμό Μητρώου Υποψηφίου σε αύξουσα σειρά.

 • Αιτήσεις συμμετοχής σε εξέταση γίνονται αποδεκτές μόνο εφόσον συνοδεύονται από απόδειξη εξόφλησης και έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 24 ώρες (1 εργάσιμη μέρα) πριν την έναρξη της εξέτασης. Εργάσιμες μέρες για το εξεταστικό κέντρο θεωρούνται οι Δευτέρα έως και Παρασκευή με εξαίρεση τις επίσημες αργίες.

 • Ειδικά για τις εξετάσεις που διενεργούνται Σάββατο οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν σταλεί το αργότερο έως την Πέμπτη το απόγευμα στις 20:00.

 • Ειδικά για τις εξετάσεις που διενεργούνται Δευτέρα οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν σταλεί το αργότερο έως το Σάββατο το μεσημέρι στη 13:00, ωστόσο αν δεν έχουν καμία συμμετοχή έως την Παρασκευή στη 13:00, τότε ακυρώνονται.

 • Για να εγκριθεί η αίτηση εξέτασης θα πρέπει η πληρωμή να έχει φανεί στην τράπεζα.

 • Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν εγκρίνονται.

 • Ακύρωση συμμετοχής σε εξέταση γίνεται μέχρι 48 ώρες (2 εργάσιμες μέρες) πριν την έναρξη της εξέτασης.
  • Αν ο λόγος εμπρόθεσμης ακύρωσης αφορά στον νέο κορονοϊό (Covid-19), ο υποψήφιος οφείλει να τηρήσει τις προβλεπόμενες από τον ΕΟΔΥ διαδικασίες (π.χ. καραντίνα κλπ).
   • Αν το εκπαιδευτικό πακέτο λήγει σε αυτό το διάστημα (π.χ. καραντίνα δεκατεσσάρων ημερών), τότε λαμβάνει παράταση ίση με το χρόνο αδυναμίας προσέλευσης στις εξετάσεις.
  • Αν ο υποψήφιος δεν ακυρώσει εμπρόθεσμα τη συμμετοχή του σε μια εξέταση και για οποιονδήποτε λόγο δεν προσέλθει για να εξεταστεί, τότε η εξέταση βαθμολογείται με απουσία (0%). Το κόστος επανεξέτασης βαρύνει τον υποψήφιο.
   • Σε περίπτωση που συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας, τότε ο υποψήφιος θα πρέπει να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη διεξαγωγή της εξέτασης και να υποβάλλει ένσταση, η οποία συνοδεύεται υποχρεωτικά από ιατρική βεβαίωση. Η διαδικασία κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνει και αφού παρέλθουν οι δέκα (10) ημερολογιακές μέρες, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον ιατρό που εκδίδει τη βεβαίωση. Αφού κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τότε ο υποψήφιος επανεξετάζεται δωρεάν, ενώ το εκπαιδευτικό πακέτο του λαμβάνει παράταση ίση με το χρόνο αδυναμίας προσέλευσης στις εξετάσεις.

 • Αιτήσεις συμμετοχής ή ακύρωσης γίνονται μόνο με γραπτό e-mail τις εργάσιμες μέρες. Εργάσιμες μέρες για το εξεταστικό κέντρο θεωρούνται οι Δευτέρα έως και Παρασκευή με εξαίρεση τις επίσημες αργίες.

 • Εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη διενεργούνται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή. Για να εξεταστείτε στη Θεσσαλονίκη η αίτηση θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιμες πριν την επιθυμητή ημερομηνία.

 • Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης εξεταζόμενων από άλλους νομούς, λόγω απαγόρευσης μετακίνησης από νομό σε νομό (ο υποψήφιος ειδοποιεί το εξεταστικό κέντρο) ή σε περίπτωση αναστολής διενέργειας των εξετάσεων με εντολή δημόσιας αρχής, τα εκπαιδευτικά πακέτα λαμβάνουν παράταση, αριθμού ημερών ίσου με αυτόν της απαγόρευσης.

 

Για να εξεταστείτε

 1. Εγγράφεστε συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ και εξοφλείτε το κόστος διατραπεζικά (Τράπεζα: Πειραιώς, Δικαιούχος: Γκάζα Βασιλική, IBAN: GR86 0172 0910 0050 9108 7425 294, Αρ. Λογ.: 5091-087425-294). Το ποσό εξοφλείται εφάπαξ με απλή κατάθεση ή με e-banking. Στην αιτιολογία βάλτε το ονοματεπώνυμό σας.
 2. Μας ενημερώνετε για την επιθυμητή ημερομηνία εξέτασης και τις ενότητες που θέλετε να δώσετε με γραπτό e-mail στο info.exams.gaza@gmail.com ή μέσω της Φόρμας Εξυπηρέτησης Πελατών.