Πολιτική Προστασίας – Απορρήτου

Πολιτική Cookies

Τι είναι ένα cookie;

Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που περιέχουν μικρές ποσότητες πληροφοριών που μεταφορτώνονται στον φυλλομετρητή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Τα cookies είναι χρήσιμα επειδή επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο να αναγνωρίζει τη συσκευή σας, προτιμήσεις και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει την εμπειρία σας στο διαδίκτυο. Τα cookies δεν περιέχουν προσωπικά στοιχεία, για παράδειγμα αριθμό τηλεφώνου κλπ και ως εκ τούτου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία της εκάστατε εταιρίας με τον χρήστη.

Τύποι cookies που χρησιμοποιούμε

 • Cookies Λειτουργικότητας
  Αυτά τα cookie χρησιμοποιούνται για να διασφαλίσουμε ότι μπορείτε να πλοηγηθείτε σωστά στον ιστότοπό μας, να παίζουν τα διάφορα βίντεο, να ακούγονται τα αρχεία ήχου ή να μοιραστείτε σελίδες μέσω των κοινωνικών μέσων.
 • Cookies Επιδόσεων
  Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να αναλύουν τις τάσεις επισκεψιμότητας, να διαχειρίζονται τον ιστότοπο, να παρακολουθούν τις κινήσεις περιήγησης των επισκεπτών στον ιστότοπο και να συλλέγουν ευρείες δημογραφικές πληροφορίες για συνολική χρήση. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες για τη σύνταξη αναφορών και τη βελτίωση των ιστοσελίδων μας. Αυτά τα cookies δεν συνδέονται με προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία.

Στόχευση και διαφήμιση
Μερικές φορές διαφημίζουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε ιστότοπους τρίτων μερών όπως το το Facebook, το Instagram, το Google, το Bing κλπ. Για να στοχεύσουμε τη διαφήμισή μας, χρησιμοποιούμε cookies από αυτά τα τρίτα μέρη στις ιστοσελίδες μας για να μας πείτε ποιες σελίδες έχετε κάνει κλικ και ότι έχετε αλληλεπιδράσει με αυτές. Κάθε τρίτο μέρος χρησιμοποιεί τα δικά του cookies παρακολούθησης. Αν δεν θέλετε να προβάλλεται στοχευμένη διαφήμιση, ορισμένες τοποθεσίες τρίτων σας επιτρέπουν να ζητήσετε να μην βλέπετε μηνύματα από συγκεκριμένους διαφημιζόμενους. Αυτά τα cookies τρίτου μέρους δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας, επομένως πρέπει να ελέγξετε τους ιστότοπους και τις πολιτικές cookies τρίτων.

Πώς να διαχειριστείτε τα cookies
Όλες οι πρόσφατες εκδόσεις δημοφιλών προγραμμάτων περιήγησης σας δίνουν ένα επίπεδο ελέγχου των cookies. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να δέχεται ή να απορρίπτει όλα ή ορισμένα cookies. Για οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση των cookies, διαβάστε την ενότητα “Βοήθεια” του προγράμματος περιήγησης. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες περιοχές του ιστότοπού μας ενδέχεται να μην λειτουργούν αφού αλλάξετε τις ρυθμίσεις cookies.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους
Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.
Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, χρησιμοποιούν cookies, ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Ενημέρωση αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σύμφωνα με τον κανονισμό 2016/679, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενημερώνουμε με την παρούσα πως επεξεργαζόμαστε, ήτοι συλλέγουμε, κάνουμε χρήση, τηρούμε και μοιραζόμαστε, τα προσωπικά σας δεδομένα.  Η παρούσα ενημέρωση και πολιτική προστασίας απορρήτου αφορά και τις προϋποθέσεις επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασιλική Γκάζα, οδός Αχαΐας 45 και Πανόρμου, 11523, Αμπελόκηποι, τηλέφωνο 210 6911735, email: customers.gaza@gmail.com.

Για τους σκοπούς του κανονισμού 679/2016 νοούνται ως:

 • «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
 • «επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 1. Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας – υπεύθυνος επικοινωνίας

Υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων των πελατών και εργαζομένων μας είναι η κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΑΖΑ,  οδός Αχαΐας 45 και Πανόρμου, 11523, Αμπελόκηποι. Μπορείτε να επικοινωνείτε στο email: customers.gaza@gmail.com για την επίλυση ερωτημάτων, αναφορικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Στις περιπτώσεις για τις οποίες είμαστε εκτελούντες την επεξεργασία, υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η εταιρεία ή οργανισμός πιστοποίησης ξένης γλώσσας ή υπολογιστών στις εξετάσεις της οποίας ή του οποίου συμμετέχετε. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους θα τα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης εταιρείας ή οργανισμού, μαζί με σειρά άλλων πληροφοριών που σας αφορούν.

 1. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται από εσάς, δηλαδή το υποκείμενο των δεδομένων ή από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα στην περίπτωση των ανήλικων υποκειμένων.

 1. Ποιος είναι ο σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας

Οι σκοποί για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι:

 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης, της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομης υποχρέωσης.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης ή εντολής ή αίτησης, που έχει υποβάλει το υποκείμενο σε υπεύθυνο επεξεργασίας, του οποίου είμαστε οι εκτελούντες την επεξεργασία.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι επιτρεπτή για τους ανωτέρω σκοπούς, δυνάμει των νομικών βάσεων της παρ. 1, εδ. β, γ, και δ.

 1. Ποια προσωπικά δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε;

Ως υπεύθυνοι επεξεργασίας

 • Δεδομένα υποκειμένου για τη σύναψη σύμβασης – υποβολή αίτησης/Δεδομένα ταυτοποίησης : Ονοματεπώνυμο (Ελληνικά και Λατινικά), Όνομα πατρός (Ελληνικά και Λατινικά), Όνομα μητρός (Ελληνικά και Λατινικά), Ημερομηνία Γέννησης, Αριθμός πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο, κλπ), Πόλη, Οδός, Αριθμός, Ταχυδρομικός κωδικός, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail), ΑΦΜ και ΔΟΥ.
 • Δεδομένα Υποκειμένου για επικοινωνία: ονοματεπώνυμο, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
 • Δεδομένα υποκειμένου για συμμόρφωση ή/και γνωστοποίηση στις Αρχές: Ονοματεπώνυμο (Ελληνικά και Λατινικά), Όνομα πατρός (Ελληνικά και Λατινικά), Όνομα μητρός (Ελληνικά και Λατινικά), Ημερομηνία Γέννησης, Αριθμός πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο, κλπ), Πόλη, Οδός, Αριθμός, Ταχυδρομικός Κωδικός, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail), ΑΦΜ και ΔΟΥ, βεβαίωση Α.Μ.Ε.Α.

Ως εκτελούντες την επεξεργασία

Για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις πιστοποιήσεων ξένης γλώσσας και υπολογιστών, στις οποίες συμμετέχετε με αίτησή σας, συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και διαβιβάζουμε προς τις εταιρείες ή οργανισμούς πιστοποίησης τα κάτωθι στοιχεία, ως εκτελούντες την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

 • Ονοματεπώνυμο (Ελληνικά και Λατινικά), Όνομα πατρός (Ελληνικά και Λατινικά), Όνομα μητρός (Ελληνικά και Λατινικά), Ημερομηνία Γέννησης, Αριθμός πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο, κλπ), Πόλη, Οδός, Αριθμός, Ταχυδρομικός Κωδικός, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail), ΑΦΜ και ΔΟΥ, βεβαίωση Α.Μ.Ε.Α.
 1. Επεξεργαζόμαστε δεδομένα ανηλίκων;

Σε περίπτωση που η επεξεργασία των δεδομένων αφορά ανηλίκους, η συναίνεση για την επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνεται από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα (γονείς).

 1. Μοιραζόμαστε ή διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Μοιραζόμαστε ή διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, στις εταιρείες πιστοποίησης ξένων γλωσσών και υπολογιστών, στις εταιρείες ταχυμεταφορών, στον ΕΟΠΠΕΠ ή/και άλλες Δημόσιες, Ανεξάρτητες, Φορολογικές ή Εποπτικές Αρχές.

 1. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Τα προσωπικά δεδομένα σας επεξεργάζονται από εμάς ως υπεύθυνους επεξεργασίας, για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω και διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την πραγματοποίηση των σκοπών, ήτοι ενδεικτικά την ολοκλήρωση της εργασιακής σχέσης, την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον πελάτη, την ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων με τις εταιρείες ή οργανισμούς πιστοποίησης κλπ.

Διατηρούμε αποκλειστικά και μόνο το mail σας για οκτώ (8) χρόνια, προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα επικοινωνίας για ζητήματα που αφορούν τη φοίτησή σας, την πιστοποίηση που λάβατε και για την ενημέρωσή σας για νεότερα προγράμματα εξέλιξης και βελτίωσης των δεξιοτήτων σας.

Για την πλειονότητα των περιπτώσεων όπου ενεργούμε ως εκτελούντες την επεξεργασία, δεν διατηρούμε προσωπικά σας δεδομένα. Σε περίπτωση όπου υποχρεούμαστε να διατηρήσουμε προσωπικά σας δεδομένα, δυνάμει της συμβατικής μας σχέσης με τις εταιρείες ή τους οργανισμούς πιστοποίησης ή εκ του νόμου, θα ενημερωθείτε εγγράφως αναλυτικά κατά την υποβολή της αίτησής σας.

Διευκρινίζουμε ότι στην περίπτωση δεδομένων ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα), όπως οι βεβαιώσεις  ΑΜΕΑ, αυτές συλλέγονται με τη συναίνεσή σας, διαβιβάζονται στους αρμόδιους φορείς και ακολούθως καταστρέφονται ή επιστρέφονται σε εσάς χωρίς να τηρούμε αρχείο.

 1. Έχει το υποκείμενο δικαιώματα;

Τα κυριότερα δικαιώματά σας έναντι ημών ως υπεύθυνους επεξεργασίας, είναι τα ακόλουθα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα, αναφορικά με την επεξεργασία ή μη δεδομένων του υποκειμένου, και υποβολή ερωτήματος για λήψη πληροφοριών αναφορικά με την επεξεργασία (σκοποί επεξεργασίας, αποδέκτες δεδομένων, χρονικό διάστημα αποθήκευσης δεδομένων).
 • Δικαίωμα λήψης αντιγράφου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 • Δικαίωμα υποβολής αιτήματος για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).

Έχετε δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αποστέλλοντάς μας σχετικό αίτημα στο e–mail: customers.gaza@gmail.com με περιγραφή του αιτήματός σας και εμείς, αφού το εξετάσουμε θα σας απαντήσουμε άμεσα.

Είναι πιθανό, η άσκηση των δικαιωμάτων σας να συνεπάγεται την εκ μέρους μας αδυναμία εκπλήρωσης των συμβατικών μας υποχρεώσεων και κατά συνέπεια την καταγγελία της μεταξύ μας σύμβασης. Επίσης, σύμφωνα με τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι πιθανό τα δικαιώματά σας να υπόκεινται σε περιορισμούς.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας έναντι των εταιρειών ή οργανισμών πιστοποίησης ή των εταιρειών ταχυμεταφορών θα απευθυνθείτε στις προαναφερόμενες σύμφωνα με όσα αναφέρουν αναλυτικά στις επίσημες ιστοσελίδες τους.

error: Ο ιστότοπος λέει: Μη επιτρεπτή ενέργεια! - All Rights Reserved - Κέντρο Ξένων Γλωσσών Β. Γκάζα © 2023